Vilken statistik finns tillgänglig för dig på din Facebooksida?

Vilken statistik eller information kan jag få reda på via Facebooksidan? Du kan se följande information genom att klicka på Personer, i avsnittet Statistik, överst på Facebooksidan: Kön och ålder: Procentandelen personer som sett innehåll om din sida fördelat på ålder och kön, baserat på den information användarna anger i sina personliga profiler. Länder: Antalet personer som sett något av…